تاریخ و گردشگری درچشم اندازی جامع

گردشگری علمی بانک مقالا ت رایگان توریسم ومیراث فرهنگی .جاذبه های گردشگری و تاریخ ایران وجهان و...

نمونه سوالات وصایای امام باجواب - ویژه دانشگاههای آزادیزد

سوال 1) وصيت را از نظر لغت و اصطلاح فقه تعريف کنيد؟

                وصيت در لغت به معنی توصيه و سفارش کردن است و در اصطلاح فقه سفارش نمودن به استيفاء حقوق و انجام کارهايی که حساب های شرعی را بعد از مرگ مشخص می نمايد گفته می شود.

 سوال 2) اصطلاحات شرعی موصی، موصی له، موصی به و وصی را تعريف کنيد؟

                موصی؛ به کسی که وصيت می کند موصی گفته می شود

                موصی له؛ به کسی که برای او وصیت می شود موصی له می گویند

                موصی به؛ به چيزی که در مورد آن وصعیت می شود "موصی به" گفته می شود

                وصی؛ به کسی که وصیت را باید عمل نماید وصی می گویند.

 سوال3) انواع وصیت را نام برده و تعریف کنید؟

                2 نوع وصیت داریم؛

1-       وصیت حقوقی

به وصیتی گفته می شود که در خصوص ما تَرَک و امور شرعی سفارش شده باشد مثل اموات، يا به جا آوردن نماز و روزه قضا

2-       وصیت اخلاقی

به وصیتی گفته می شود که يکسری اعمال و رفتارها و بايدها و نبايدهای اخلاقی و معنوی و غيره سفارش شده باشد مثل وصيت نامه امام خمينی (ره)

 سوال 4) ضرورت وصیت اخلاقی را بیان کنيد؟

1-       برای پيشرفت در امور دنيا و آخرت و استفاده از تجربه ديگران

2-       به خاطر حفظ سرمايه و به کارگيری آن در جهت سير تکامل انسان

3-       به خاطر رعايت اخلاق و رفتار نيک در اجرای عدالت

4-       برای استفاده از عمر در جهت رسيدن به اهداف مقدس ارزشی و دينی

 سوال 5) وصيت نامه امام خمينی (ره) در چه تاريخی نوشته شد و در چه تاريخی و توسط چه کسی خوانده شد؟

 اين وصيت نامه در تاريخ 26 بهمن 1361 نوشته شده است و در سالهای بعد حضرت امام آنرا مورد بازبينی قرار داده و با انجام تغييراتی در آن در تاريخ 19 آذر 1366 تحويل مسؤولين نظام گرديد که در تاريخ 15 خرداد 1368 توسط مقام معظم رهبری برای عموم مردم خوانده شد.

 سوال 6) از ديدگاه عرفا صفات خداوند به چند دسته تقسيم می شوند؟

2 دسته؛

1- صفات جماليه يا صفات لطف؛ مثل رحمان و رخيم

2- صفات جلاليه يا صفات قهريه يا عدليه؛ مثل جبار و قادر

سوال 7) حديث ثقلين از کدام معصوم است و عبارت آن چيست؟

                از رسول خدا (ص) می باشد که ايشان فرمودند:

انی تارکُ فيکم الثقلين کِتاب الله و عترتی و اهل بيتی، فانهما لن يفترقا حتی يردا علی الحوض

به درستی که ترک می کنم شما را و دو چيز ثقيل و سنگين باقی می گذارم، کتاب خدا (قرآن)، و عترتم (اهل بيت من) اين دو از هم جدا نمی شوند تا اينکه در حوض کوثر بهشت به من برسند

 سوال 8) پيامبر اسلام (ص) در حديث ثقلين هدايت را مشروط به چه چيزی می دانند؟

                الف) پيروی از کتاب خدا

                ب) پيروی از اهل بيت يعنی معصومين و ائمه اطهار (ع)

 سوال 9) مراد از حديث متواتر چيست؟

در علم حديث،  حديثی را متباتر می گويند که راويان بسياری آنرا در همه زمان ها نقل کرده باشند، به گونه ای شايع شده باشد که احتمال دروغ در آن نباشد (مثل حديث ثقلين)

 سوال 10) امام خمينی (ره) جملة "لن يفترقا حتی يردا علی الحوض" را چگونه تفسير نموده اند؟

                ايشان می فرمايند؛ اين جمله اشاره دارد بر اينکه بعد از وجود مقدس رسول خدا (ص) هر چه بر يکی از اين دو گذشته است بر ديگری نيز گذشته است و مهجوريت هر يک مهجوريت ديگری است تا آنگاه که اين دو مهجور بر رسول خدا در حوض وارد شوند

 سوال 11) چه کسی و در چه سالی آئين وهابيت را به وجود آورد؟

يکی از روحانيون سنی به نام محمد بن عبدالوهاب توسط جاسوس انگليسی به نام همفر منحرف شده و در سال 1143 هجری آئين وهابيت را رسماً اعلام کردند که اکنون در کشورهای عربستان، جزء مذهب رسمی است و در بسياری از کشورهای اسلامی طرفدارانی پيدا کرده است، آئينی است که نزديک به تفکر سنی ها می باشد و مذهب شيعه را خارج از دين می داند.

 سوال 12) امام خمينی (ره) در وصيت نامه شان چه چيزهايی را جزء افتخارات برشمرده اند؟

1. پيرو اسلام بودن 2. پيرو مذهب جعفری بودن  3. نهج البلاغه از امام معصوم ماست

4. ائمه معصومين، ائمه ما هستند 5. مناجات شعبانيه، دعای عرفات، صحيفه فاطميه از افتخارات ماست

6. بانوان ما در راه تعالی و اسلام فعاليت می کنند  7. آمريکا در مقابل ملت غيور ايران وامانده است

 سوال 18) سفارش امام خمينی (ره) در مورد نماز جمعه را بيان کنيد؟

به تعبير ايشان از نماز جمعه و جماعات که نشانگر سياسی نماز است هرگز غفلت نبايد کرد که اين نماز جمعه از بزرگترين الهيات خدايی بر جمهوری اسلامی است.

 سوال 19) به نظر امام انقلاب اسلامی ايران با چه چيزی پيروز شد؟

انقلاب اسلامی با تأئيدات غيبی الهی پيروز شد.

 سوال 20) براساس نظر امام خمينی انقلاب اسلامی ايران از چه جهاتی با ديگر انقلاب ها جدا است؟

ايشان می فرمايند که انقلاب اسلامی ايران از همه انقلاب ها جداست هم در پيدايش و هم در کيفيت مبارزه و هم در انگيزه و قيام متفاوت است.

 سوال 21) نظر امام خمينی (ره) درباره اسلام و حکومت اسلامی را بيان کنيد؟

مکتبی است که برخلاف مکتب های غيرتوحيدی در تمام شئون فردی و اجتماعی – مادی و معنوی فرهنگ و سياسی-نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هيچ نکته ولو بسيار ناچيز که در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است.

 سوال 22) به نظر امام خمينی (ره) چه چيزی در رأس تمام واجبات است؟

حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است که انبياء در راه آن کوشش و فداکاری جان فرسا نموده اند.

 سوال 23) از نظر امام خمينی (ره) رمز پيروزی و بقاء انقلاب اسلامی کدامند؟

رمز بقاء انقلاب اسلامی که همان رمز پيروزی است دو رکن اصلی دارد؛

1.        انگيزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی

2.        اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگيزه و مقصد

 سوال 24) توطئه دشمنان دين و انقلاب به چند دسته تقسيم می شود؟

3 دسته:

الف) احکام اسلامی برای 1400 سال پيش می باشد و نمی تواند اکنون قابل اجراء باشد.

ب) اسلام يک دين ارتجاعی است و با نوآوری و علم و تمدن مخالف است

ج) دين از سياست جداست. دين برای آخرت و حکومت و سياست برای دنياست.

 سوال 25) سفارش امام خمينی (ره) به نويسندگان و جامعه شناسان و تاريخ نويسان درباره حکومت چيست؟

ايشان می فرمايد نويسندگان و جامعه شناسان و تاريخ نويسان مسلمان را از اين اشتباه بيرون آورند و آنچه گفته شده و می شود که انبياء به معنويات کار دارند و حکومت و سررشته داری دنيایي مترود است و انبياء و اولياء و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نيز بايد اينچنين کنيم اشتباه تاسف آوری است كه نتایج آن به تباهی كشیدن ملتهای اسلامی و باز كردن راه برای استعمارگران خونخوار است

 سوال 26) به نظر امام خمينی (ره) علت شايعه پراکنی عليه جمهوری اسلامی چيست؟

به تعبير ايشان دليل آن است که نقشه و توطئه در کار است و کسانی که اطلاع از وضع دنيا و انقلاب های جهان و حوادث بعد از انقلاب ندارند چشم بسته و بی خبر امثال اين مطلب را شنيده و خود نيز با غفلت يا عمد به آنها پيوسته اند.

سوال 27) امام علی (ع) در مورد شايعه پراکنی چه فرمودند؟

ايشان فرموده اند در جاهل بودن آدمی همين کافی است که هر چه را می شود بگويد

 سوال 28) سفارش امام خمينی (ره) به اشکال تراشان را بنويسيد؟

به تعبير ايشان قبل از آشنايی به مسائل به اشکال تراشی و انتقاد کوبنده و فحاشی برنخيزند و اشکال تراشان به فکر بنشينند که آيا بهتر نيست به جای سرکوب به اصلاح وکمک بکوشند و به جای طرفداری از منافقان و ستمگران طرفدار مظلومان و محرومان باشد

 سوال 29) ديدگاه امام خمينی (ره) در مورد جمهوری اسلامی را بيان کنيد؟

اينجانب هيچگاه نگفته و نمی گويم که امروز در اين جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می شود و اشخاص از روی جهالت و عقده و بی انضباطی برخلاف مقررات اسلام عمل نمی کنند ليکن عرض می کنم که قوة مقننه، قضائيه و اجرائيه با زحمات جان فرسا کوشش در اسلامی کردن اين کشور می کنند.

 سوال 30) سفارش امام خمينی (ره) به مخالفان جمهوری اسلامی را بيان کنيد؟

به نظر ايشان مخالفان بی طرفانه و با فکر آزاد به قضاوت بنشينند، اعمال و اخلاق آنان که می خواهند جمهوری اسلامی ساقط شود را بررسی کنند و حالات آنان که به دست مخالفان شهيد شدند را ارزيابی کنند ببينند کدام حق هستند و کدام دسته طرفدار محرومان و مظلومان جامعه هستند.

 سوال 31) سفارش امام خمينی (ره) به مجلس شورای اسلامی و دولت را بيان کنيد؟

به مجلس و دولت و دستندرکانان توصيه می نمايم که قدر اين ملت را بدانيد و در خدمتگذاری به آن خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستم ديدگان که نور چشمان ما هستند و جمهوری اسلامی ره آورد آنان و با فداکاری های آنان تحقق پيدا کرد و بقاء آن نيز مرهون خدمات آنان است فروگذاری نکنيد و خود را از مردم و آنان را از خود بدانيد و حکومت های طاغوتی را که چپاول گرانی بی فرهنگ و زورگويانی بی مغز هستند را هميشه محروم نمائيد.

 سوال 32) سفارش امام خمينی (ره) را به ملت های اسلامی بيان کنيد؟

ايشان به ملت های اسلامی توصيه می کنند که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ايران الگو بگيرند و حکومت های جاعل خود را به جای خود بنشانند و به دروغ های تبليغاتی مخالفان اسلام گوش ندهند.

 سوال 33) نقشه های استعمارگران بر عليه رحانيت را بنويسيد؟

الف) به انزوا کشيدن روحانيت

ب) سرکوبی، خلع لباس، حبس، تبعيد و اعدام روحانيت

ج) ايجاد دشمنی بين دانشگاهيان و روحانيون

د) ايجاد شکاف و تنفر بين مردم و روحانيون

 سوال 34)  سفارش امام خمينی (ره) به جوانان و دانشگاهيان در اتحاد با روحانيون را بيان کنيد؟

توصيه ايشان به دانشگاهيان و جوانان عزيز آن است که با روحانيون و طلاب علوم انسانی پيوند دوستی و تفاهم را هر چه بيشتر و محکمتر سازند و از نقشه ها و توطئه های دشمن غافل نباشند.

 سوال 35) ديدگاه امام خمينی (ره) درباره از خودبيگانگی که يکی از نقشه های استعمارگران بود را بيان کنيد؟

از جمله نقشه های استعمارگران که تأثير زيادی در کشورها و و ايران گذاشت بيگانه نمودن کشورها از خويش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است به طوری که خود و فرهنگ و قدرت خود را به هيچ گرفتند و غرب و شرق را نژاد برتر و فرهنگ آنان را بالاتر و وابستگی به يکی از دو قطع را از فرايض غيرقابل اجتناب معرفی نمودن.

 سوال 36) از ديدگاه امام خمينی (ره) کشورهای ضعيف چگونه می توانند پيشرفت داشته باشند؟

1.        با اراده مصمم و فعاليت و پشتکار خود به رفع وابستگی ها قيام کنند

2.        خودی خود را بيابند و نااميدی را رها سازند

3.        به خداوند متعال توکل کنند

4.        اعتماد به نفس داشته باشند

5.        سختی ها و مشکلات را تحمل کنند

 سوال 37: سفارش امام خمينی (ره) به مسؤولين و دولت ها در مورد متخصصين را بيان کنيد:

بر دولت ها و دستندرکاران است که چه نسل حاضر و چه در نسل های آينده که از متخصصين خود قدردانی کنند و آنان را به حکومت های مادی و معنوی تشويق به کار نمايند و از ورود کالاهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگيری نمايند و بر آنچه دارند بسازند تا خود همه چيز بسازند.

 سوال 38: سفارش امام خمينی (ره) به جوانان را بيان کنيد؟

از جوانان و دختران و پسران می خواهيم که استقلال و آزادی و ارزش های انسانی را ولو با تحمل زحمت و رنج فدای تجملات و عشرت ها و بی بند و باری ها و حضور در مراکز فحشاء که از طرف غرب به آنها عرضه می شود نکنند، آنان جز تباهی آنها و چاپيدن کشورشان و وابسته کردن و عقب نگه داشتن آنها به چيز ديگری فکر نمی‌کنند.

سوال 39: توطئه و نقشه دشمن در دانشگاه عليه جوانان چيست؟

امام می فرمايند نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزش های خودی منحرف کنند و به سوی شرق و غرب بکشانند.

سوال 40: سفارش امام خمينی (ره) به مردم و دولت در مورد دانشگاه ها را بيان کنيد؟

اکنون که دانشگاه ها اصلاح شده اند بر همه لازم است که با متصديان کمک کنند، و نگذارند دانشگاه ها به انحراف کشيده شود و هر جا انحرافی به چشم خورد با اقدامی سريع به رفع آنها بکوشند و از غرب زدگی و شرق زدگی حفظ کنند.

سوال ۴۱:  شرايط نمايندگی مجلس شورای اسلامی از ديدگاه امام خمينی (ره) را بيان کنيد:

وصيت ايشان به علت آن است که با ارادة مصمم و تعهد خود به احکام اسلام و مصالح کشور در هر دوره از انتخابات وکلا شرکت کنند

شرايط نمايندگی:

1.        تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی

2.        از محرومين و متوسطين جامعه باشند

3.        از صراط مستقيم منحرف نبوده و به غرب و شرق متمايل نباشند

4.        به مکتب های انحرافی گرايش نداشته باشند

5.        مطلع به مسائل روز و سياست های اسلامی باشند

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:49  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   |